Book Title  :  ਸ਼ਬਦ : ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ

Publisher    :  ਨਾਦ ਪ੍ਰਗਾਸੁ

Author        :  ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ
           
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ,
                                          ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
                                          ਮੋਬਾ: +91-814-658-1292

Contents :
                        
ਅਧਿਆਇ ਪਹਿਲਾ : ਸ਼ਬਦ-ਪਰੰਪਰਾ  
           ਅਧਿਆਇ ਦੂਜਾ   : ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧਾਰਨਾ
           ਅਧਿਆਇ ਤੀਜਾ  : ਸ਼ਬਦ ਮਹਿਮਾ
             ਅਧਿਆਇ ਚੌਥਾ    : ਸ਼ਬਦ ਸਾਧਨਾ
             ਅਧਿਆਇ ਪੰਜਵਾਂ  : ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਭੂਤੀ
             ਅਧਿਆਇ ਛੇਵਾਂ    : ਸਾਰ-ਅੰਸ਼