ਪੁਸਤਕ-ਗੋਸ਼ਟੀ

Venue: Bhai Veer Singh Vidyalia, Putlighar,  Amritsar.             Time: 10.00AM - 2.00PM                 Date: 30-03-2014

An Essay on the Five Symbols of Sikhism
Contemporary Issues

Author: Prof. Bhupinder Singh.
Chair: Dr. Harchand Singh Bedi

Chief Guest: Dr. Surjit Singh Narang

Guest of Honor: Prof. Himat Singh


Paper: Prof. Sukhwinder Singh

Stage: Dr. Jaswinder Singh

Welcome Note: Dr. Paramjit Singh

Vote of Thanks: Prof. Jagdish Singh

Comments:
                                              1) Prof. Avtaar Singh
                                              2) Dr. Amarjit Singh
                                              3) Amninder Singh
                                              4) Ekas Kaur
                                              5) Damanjit Singh