ਚੜ੍ਹਿਆ ਬਸੰਤ - 201
6

Venue: Khalsa College for Women, Amritsar.


Presidential Chair: Dr. Jagbir Singh

Welcome Note: Dr. Sukhbir Kaur Mahal


Basant Raag : Bhai Rajinder Singh Jap

Basant Raag Gayen: Bhai Gurmeet Singh Shant

Dilruba Wadan: Bhai Gursharan Singh


Stage: Dr. Amarjit Singh
                  










ਚੜ੍ਹਿਆ ਬਸੰਤ - 201
6 : Poets


                    1)  Mohanjit

                    2) Manjit Indra

                    3) Harpreet Singh

                    4) Vijay Vivek

                    5)  Manmohan

                    6)  Gurcharan

                    7)  Mukesh Alam

                    8) 
Parvaiz Malik

                    9) 
Dr. Alamdar Adam

                    10) Surinder Singh

                    11) Dr. Jaswinder Singh













ਚੜ੍ਹਿਆ ਬਸੰਤ - 2016



Naad Pargaas Sabda Sanman Presented to :
                                           Dr. Gursharan Singh Arshi



Sabda Sanman Letter: Maninderjit Kaur

Presidential Address: Dr. Jagbir Singh







Vote of Thanks: Prof. Jagdish Singh