ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਟਕਸਾਲ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ - ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ

  Shromani Sampardai Taksaal Bhai Mani Singh - Karaj Ate Yogdaan   This seminar was held on feb 12, 2013 at Khalsa College for Women Amritsar.